Měníme vše

Ekologie tak, jak ji neznáte.

Napište námFacebook

Dobrý den návštěvníci našich stránek.

Jenom na úvod chceme zdůraznit, že naše aktivita není v žádném případě nějaký ekofanatismus, nebo ekoterorismus, jsme úplně normální lidé, jen nám není jedno, co se kolem nás děje. Naší činností se snažíme nabídnout alternativu ke stávajícímu konzumnímu stylu života. Je nepochybné, že dnešní doba není pro naši zemi a naše zdraví vůbec příznivá. Chceme docílit toho, že při zachování stávající kvality života a nezbytného pokroku, se však začneme chovat zodpovědněji k naší zemi i k nám samotným. Všichni určitě chceme, aby naše planeta zůstala krásná i pro naše děti a děti jejich děti. Tato snaha však obnáší nemalou osobní angažovanost nás všech a svým způsobem je zásahem do našeho pohodlí.

Žádáme vás všechny, kterým to také není jedno, co bude po nás, podpořte nás v naší činnosti, tak jak je uvedeno na našich stránkách.

Děkuje tým NeoEco.

Vize

Vize

Nabízíme přijatelnou alternativu ke konzumní spotřebě v širokém spektru produktů, založenou na využití recyklovaných a obnovitelných zdrojů se zaměřením na minimální odpad nejen při spotřebě, ale v celém výrobním a logistickém procesu.

Napište nám

Mise

Neo Eco posouvá hranice ekologického a bio smýšlení o řád dále. Nejde nám jen produkt samotný, ale o celý výrobní proces a logistiku od zdroje, přes zpracování až ke konečnému spotřebiteli. Absolutní eliminace plastových produktů je základní premisou. Značný důraz je kladen na minimální odpad a snížení ekologické zátěže během procesu výroby a logistiky. Všechny společnosti, které s námi spolupracují a dodávají jednotlivé služby a produkty pracují pod naším Ekologickým kodexem a zavazují se chovat maximálně hospodárně při své každodenní činnosti.

Napište nám
Mise
Cíle

Cíle

Naší činností budujeme společnost, která se při zachování komfortu života v 21.století chová zodpovědně vůči dostupným přírodním zdrojům, svému okolí a celé planetě s ohledem na dlouhodobě udržitelný rozvoj a budoucnost našich dětí.

Napište nám

Strategie

Strategie NeoEco se zaměřuje nejen na produkty a služby, ale na celý řetězec od získání surovin, přes výrobu, logistiku, až po dodání zákazníkovi. Nejen, že použití plastu a chemických přísad je naprosto nepřípustné, ale zaměřujeme se na spolupráci předně s takovými společnostmi, které se zavázaly v maximální míře postupovat dle našeho Ekologického Kodexu.

Číst více...
Strategie
Podpořte nás

Podpořte nás

Staňte se akcionářem

Kupujte naše produkty

Chovejte se zodpovědně

Sdílejte nás

číst více

Ekologický kodex

• Maximální využívání výrobků z obnovitelných materiálů bez zbytečných chemických přísad

• Podpora zdravého pohybu a stravování s podporou lokální produkce

• Aktivní úspora ve spotřebě energií, surovin, vody a dalších zdrojů

• Omezení používání plastových výrobků na minimum

• Třídění odpadu a zajištění zodpovědné recyklace

• Využívání obnovitelných zdrojů

Napište nám

Kontaktujte nás!

Máte ekologický produkt a chcete se stát našimi dodavateli a partnery?
Kontaktujte nás!

Phone :

(+420) 605 157 243

Email :

merinsky@neoeco.cz

Address :

NeoEco a.s.
Salaš 103
763 51  Zlín

[kaliform id="1274"]

Zaujali jsme Vás?